HDR Contact

 

HDR wiebenik

HDR welkom 2

HDR Tarieven Winter

HDR tenenlezen winter

HDR voorwie

HDR waarom

HDR Nieuws Winter

HDR Relatie Winter

HDR Cursus

Wat is Tenen-analyse?

 

Tenen vertellen hoe je met emoties en rationele zaken omgaat. Je tenen geven geen toekomstvoorspelling weer, maar zijn een afspiegeling van het nu.

Tenen-analyse is een karakter-analyse door middel van tenenlezen. Het is een wetenschappelijk onderbouwd kennissysteem dat het mogelijk maakt karakter, persoonlijkheid en gedrag te analyseren door de stand, vorm, grootte, lengte van de tenen en de teennagels te interpreteren.

De grondleggers van het tenenlezen, ook wel tenen-analyse genoemd, zijn Imre en Margriet Somogyi. Vóór ze deze techniek ontwikkelden hebben ze honderden mensen geïnterviewd en duizenden voeten bestudeerd. Ze ontdekten dat er een link ligt tussen de stand, vorm, grootte en lengte van de tenen en teennagels enerzijds en het karakter, persoonlijkheid en gedrag anderzijds.

 

 

Relatie tenen-analyse met chakra's en de 5 elementen:

 

De oorsprong van chakra’s en de vijf elementen vinden we in de hindoeïstische filosofie die wel 4000 jaar teruggaat. Hetzelfde uitgangspunt vind je terug in de voetreflexologie.
Tenenlezen gaat er van uit dat de vijf elementen en de vijf fysieke chakra's, een relatie hebben met de tenen.

Chakra’s zijn energiecentra die zich op de middellijn van het menselijk lichaam bevinden. Er zijn 7 chakra’s, 5 fysieke en 2 psychische. Binnen het tenenlezen worden alleen de vijf fysieke chakra’s gebruikt, omdat de twee psychische chakra's geen afspiegeling hebben op de voeten.

De vijf elementen aarde, water, vuur, lucht en ether, zijn de bouwstenen van iemands persoonlijkheid en van het universum. In de ether komen de elementen aarde, water, vuur en lucht samen. De energieën van de vier elementen worden via de ether het universum ingezonden.

 

 

Hoe mooi is het dat een mens antwoorden bij zich draagt die kunnen worden afgelezen in de tenen!

Facebook meldingen

TenenTaal

 

 

Tenenlezen

TIcon FIcon InIcon

 

Monique van Steenkiste

 

 

 

 

 

© Copyright 2023 TenenTaal

Alle teksten en foto's op deze site vallen onder het auteursrecht

 

Privacy Verklaring